Algemene voorwaarden OneWay


1. Definities

1.1 Met OneWay wordt bedoeld de website www.oneway.nl, eigendom van en geëxploiteerd door Provident B.V. uit Amersfoort.
1.2 Met Redactie wordt bedoeld de medewerkers van Provident B.V. of personen/organisaties die namens Provident B.V. OneWay onderhouden/beheren. uitvoerende medewerkers van OneWay die dit doen namens Provident B.V. of in opdracht van Providentzowel de juridische als uitvoerende beheerder van OneWay: Provident B.V. de website www.oneway.nl.
1.3 Met Bezoeker wordt bedoeld iemand die informatie opvraagt van OneWay.
1.4 Met Member wordt bedoeld iemand die zich heeft ingeschreven op OneWay. Bezoeker valt binnen de definitie van Member.

2. Bezoek aan OneWay

2.1 Bezoeker is bekend met en onderschrijft de Algemene Voorwaarden van OneWay en het Privacybeleid van OneWay.
2.2 Bezoeker is niet gerechtigd geautomatiseerde tools te gebruiken om OneWay te bezoeken, zoals rippers, bots, spiders, crawlers en dergelijke. De rss-feeds vormen hierop een uitzondering hierop zijn de rss-feeds. Voor andere uitzonderingen dient contact opgenomen te worden met de Redactie.
2.3 Bezoekers dienen de rechten van OneWay en andere rechthebbenden op OneWay te respecteren en geen materiaal te kopiëren of herproduceren op welke wijze dan ook, tenzij er schriftelijk toestemming voor is van de rechthebbende.
2.4 Bezoekers dienen geen activiteiten te ondernemen die OneWay schade toebrengen of tegen de Nederlandse wet zijn.

3. Lidmaatschap van OneWay

3.1 Het OneWay lidmaatschap is gratis en staat open voor iedereen met een e-mailadres.
3.2 Member kan alleen zichzelf inschrijven bij OneWay, het is niet toegestaan namens iemand anders lid te worden van OneWay of iemand anders lid te maken van OneWay.
3.3 Member gaat akkoord voor de duur van zijn lidmaatschap met het ontvangenen van een commerciële nieuwsbrief per e-mail, die OneWay maximaal eenmaal per week verstuurt.
3.4 Alle gegevens die Member aan OneWay verstrekt zijn naar waarheid verstrekt.
3.5 Member dient alle gegeens die Member heeft verstrekt aan OneWay actueel te houden via de pagina 'Mijn OneWay'.
3.6 Member kan zich te allen tijde uitschrijven als Member van OneWay via de pagina 'Mijn OneWay'.

4. Disclaimer

4.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die Redactie besteedt aan de samenstelling van OneWay, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd niet juist, onvolledig, niet up-to-date, en/of (gezien het christelijke karakter van OneWay) ongepast is. OneWay/Redactie is hiervoor niet aansprakelijk.
4.3 Beweringen en meningen geuit op OneWay zijn die van de respectievelijke auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van OneWay/Redactie.
4.4 Redactie/OneWay sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van OneWay of met de tijdelijke onmogelijkheid om OneWay te kunnen raadplegen.
4.5 Redactie/OneWay sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van OneWay verkregen is.
© Copyright 1997 - 2017 OneWay.nl - Alle rechten voorbehouden     Privacy | Voorwaarden
Realisatie: Provident BV