De Betteld

Blog: Gerhard Hobelman

3 jan 2012 - Het vervullen van de grote opdracht


Deel deze blog op:     

In november ging ik met Steve Ashworth van Jeugd met een Opdracht naar Los Angeles naar de conferentie "The Call2All. Dit was levensveranderd. Alle grotere zendingsorganisaties werken met elkaar samen om de grote opdracht te vervullen. Door het gemak van reizen in deze tijd en door het gemak internet en email communicatie is het veel gemakkelijker om als wereldwijd lichaam van Christus met elkaar te inventariseren wat we nog zouden moeten doen als wereldwijde kerk.

Jezus zegt in Mattheus 28 dit:
19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Jezus zegt in Mattheus 24 dit:
13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

In openbaring 7 staat dit:
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

Alle grote zendingsorganisaties zijn er met elkaar van overtuigd dat 10 tot 15 jaar alle stam, taal ennatie bereikt zijn. Dan zijn er in de hele wereld overal kerken en bijbels vertaald, minimaal voor een deel in de hartstaal. Ook veel mensen zullen het evangelie horen via de moderne media. Niet iedereen kan lezen. Veel bedrijven zijn zo gemotiveerd dat ze speciaal geld willen verdienen om de grote opdracht te helpen vervullen. Daarnaast heeft de Heilige Geest een grote gebedsbeweging in de wereldwijde kerk op gang gebracht en gaat de gebedsbeweging en de zendingsbeweging tegenwoordig met elkaar op trekken.

We leven in zeer boeiende tijden. Kijk naar het journaal, kijk naar Pauw en Witteman en raak enthousiast. Niemand weet hoe lang het nog duurt, maar elke dag komen we dichterbij het volledig doorbreken van het koninkrijk. Laten we ALLES er voor investeren en er complet voor leven !!!

Meer blogs van Gerhard Hobelman:
Gerhard Hobelman
6
jul

Gerhard Hobelman:

God will make a way

Toen ik onlangs in het buitenland was hoorde ik een ringtone van de persoon die mij begeleidde; "God will make a way, where there seems to be no way". Ik blijf die Engelse oorspronkelijk tekst toch mooier vinden! Hij creëert een weg waar het lijkt dat er geen weg is. Iedere keer kijk ...
Lees verder
Gerhard Hobelman
7
okt

Gerhard Hobelman:

The Nameless, Faceless, Placeless

Veel mensen verwachten op basis van de bijbelse boodschap in de laatste dagen een hele grote opwekking. De bijbel geeft daar ook alle aanleiding toe. De eerste komst van Jezus kwam volledig overeen met de parallellen van de voorjaarsfeesten voor Israël. Pesach wat begon in Egypte wordt pasen, m ...
Lees verder
Gerhard Hobelman
9
sep

Gerhard Hobelman:

De structuur van de kerk

In de loop van de tijd heeft de kerk een heleboel vormen gehad. Het begon zoals we lezen in Handelingen twee. Daarna ontstonden de vormen van de oosters orthodoxe kerken en de bij ons bekende katholieke kerk. Vanuit de reformatie ontstonden de protestante stromingen en daaruit groeide de evangelisch ...
Lees verder
Gerhard Hobelman
12
aug

Gerhard Hobelman:

Elke dag dichter bij het goddelijke einddoel

Het plan van God gaat recht op z’n doel af. Elke dag komen we een dag dichter bij Gods einddoel. Ik hou niet zo van discussie over eindtijd scenario’s. Toch is het goed te weten dat de bijbel vol staat over de tweede komst van Jezus en dat in feite profetisch gezien weinig deze komst nog ...
Lees verder
BN-Bloggers
Sonja de GraaffEvert ten HamGerhard HobelmanSharon Kips
#
Martin KoornstraElise MannahSonja SilvaArie Slob
#
Ron van der SpoelGerald TroostDolf van de VegteJoke Verweerd
#
Ruurd Walinga
Partners
Logo Gospel.nl Logo ChristianMatch Logo Voorkeur.nu Logo Provident
© Copyright 1997 - 2018 OneWay.nl - Alle rechten voorbehouden     Privacy | Voorwaarden
Realisatie: Provident BV